Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 48

A ferruxe do piñeiro,
un novo dano nas plantacións de Pinus pinasterFrancisco J. Fernández de Ana Magán e Ascensión Castro Batán


O piñeiro bravo (Pinus pinaster) ademais de ser a especie forestal maiormente empregada en Galicia é tamén a que mellor se comporta desde o punto de vista sanitario.

Ainda así, como en moitos outros cultivos forestais, cada día xurden novos problemas sanitarios maiormente vencellados ás plantacións intensivas.

Unha destas novas doenzas, coñecida como a “ferruxe do piñeiro”, é causada polo fungo Endocronartium pini Pers. (Peridermium pini Pers.) detectada recentemente nun predio de Lalín onde o tipo de dano e a intensidade do ataque é merecente dunha análise pormenorizada por mor de que pode chegar a ser máis abondosa e perigosa no futuro.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es