Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

Incendios forestais de novoJosé Pérez Vilariño, Braulio Molina Martínez


Os incendios forestais foron e aínda seguen sendo na actualidade un dos máis graves problemas que afectan ós montes galegos. O número de incendios que se producen en Galicica cada ano segue sendo elevadísimo, a pesar de que os períodos de tempo nos que as circunstancias meteorolóxicas permiten o seu desenvolvemento son reducidos a maior parte dos anos. A raíz de tan elevado número de incendios hai que buscala no ancestral e milienario uso do lume como ferramenta, de tanta raigame na cultura rural galega e que chegou ata os nosos días.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es