Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

Guía de tratamentos silvícolas para a produción de madeira. FreixoFernando Molina Rodríguez


Esta é a quinta publicación dunha serie de guías dirixidas principalmente aos propietarios forestais que pretende ser un instrumento práctico e sinxelo para o coñecemento das dúas especies de freixos que medran en Galicia: Fraxinus excelsior e Fraxinus angustifolia. O obxectivo principal desta nova guía é que o propietario forestal conte cunha axuda doada de consultar e de comprender para conseguir producir madeira de alta calidade destinada aos aproveitamentos mellor pagados no mercado tales que o desenrolo e a chapa plana.

O manual aborda de maneira sinxela a ecoloxía das dúas especies de freixos, as características da súa madeira, as técnicas máis axeitadas para a repoboación con elas, os tratamentos silvícolas apropiados para acadar boa madeira e os problemas fitosanitarios que lle poden afectar a estas árbores.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es