Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 45

Desaparece a produción de taboleiro en Mondoñedo

O grupo FINSA compra a empresa de aglomerados ECAR. Os novos donos dedicarán a planta á produción de mobles

Manuel Pazos Lamoso
Xerente da Unidade de Comercialización de Selga

Durante o pasado 26 de maio o grupo madeireiro Finsa (Financiera Maderera S.A.) adquiriu unha das fábricas de taboleiros máis emblemáticas da provincia de Lugo, Aglomerados Ecar, en Mondoñedo. De feito, xunto con Tafisa en Pontevedra e Finsa en Padrón (A Coruña) foi unha das primeiras industrias de taboleiros existentes en Galicia.

A empresa viña arrastrando perdas económicas nos últimos exercizos e despois de meses de negociación coa empresa santiaguesa chegouse ao acordo final de venda.

A empresa Aglomerados Ecar comezou a súa actividade dentro do sector dos taboleiros en 1967, mediante a fabricación de taboleiros de partículas que eran vendidos principalmente no mercado nacional. A planta tiña un consumo diario de madeira de 500 toneladas, empregando principalmente madeira de piñeiro para a súa fabricación.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es