Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 45

Xornadas Internacionais Fiscalidade e Financiación de Montes


Nas Xornadas Internacionais celebradas no Auditorio de Caixanova o 14 e 15 de abril en Vigo expuxéronse interesantes ponencias sobre a situación fiscal da actividade forestal en distintas rexións europeas. O contraste entre os distintos tratamentos fiscais puxo de manifesto a diversidade existente nos bosques do sur de Europa. O tratamento fiscal da actividade forestal en España aparece así como un dos máis avanzados en Europa, inda que presenta algunhas carencias e deficiencias que será preciso solucionar nun futuro.

Especialmente relevante foi a presentación da lei belga sobre agrupacións forestais que pretende dar solución á xestión das pequenas propiedades forestais neste país, da que se inclúe un resumo nas páxinas 7 e 8 desta revista.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es