Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

Mercado da madeira en GaliciaXosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Prezos estables no eucalipto. Levamos unha tempada que os prezos do eucalipto glóbulus estabilizáronse e mesmo se observaron certas melloras progresivas respecto ao prezo acadado tras a importante baixada de mediados do ano 2014. A progresiva subida do valor da pasta de papel ao longo do 2015 e que aínda persiste levou a compensar en gran parte esa baixada, iso si, sen chegar a recuperar prezos previos a 2014. Non se espera que se chegue a curto ou medio prazo a acadar eses valores, pero non é de esperar que os prezos do eucalipto glóbulus para pasta de papel poidan chegar a descender nos vindeiros meses.
Non foi nin é o caso do eucalipto nitens. Esta especie aparentemente presenta cada vez menos interese para a industria pasteira. De aí que diversas empresas o paguen moi por debaixo do glóbulus, entre 6 e 14 euros por tonelada menos. En todo caso é preciso indicar que “aparentemente” en moitos casos pode parecer que o nitens se vende a prezos similares que o glóbulus. Hai que ter en conta que o nitens véndese case sempre sen casca, uns seis euros superior ao prezo respecto á madeira con casca, mentres que en glóbulus pódese falar tanto con casca como sen casca. Ou sexa, non son comparables prezos de nitens sen casca con referencias de glóbulus con casca. Se hai un ano, o nitens e o globulus rondaban os 30-31 euros (en pé, con casca, sen IVE), agora o nitens págase a 22-24 euros no mellor dos casos.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es