Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

Novidades bibliográficas


A cerdeira de orixe galega para uso forestal

Edita: Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural e do Mar
Autores: María Eugenia Miranda e Josefa Fernández
Ano: 2015

Publicación do Centro de Investigación Forestal de Lourizán na que se describen as características da cerdeira brava (Prunus avium), as principais pragas e enfermidades que lle afectan e os resultados das investigacións levadas a cabo en Lourizán para a mellora da especie como produtora de madeira. Na actualidade a cerdeira é unha das especies prioritarias do Programa de Mellora Xenética do “Plan de innovación e mellora forestal de Galicia (2010-2020)”. Un dos resultados prácticos das investigacións levadas a cabo en Lourizán foi o rexistro dos dous primeiros clons de cerdeira no Catálogo Nacional de Materiais Forestais de Reprodución: Prunus avium Lourizán 1 e Prunus avium Lourizán-2.
A versión dixital está dispoñible en: www.medioruralemar.xunta.es.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es