Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

Plan Forestal de Galicia


O proceso para a elaboración das bases do Plan Forestal de Galicia comezou en abril de 2015 e finalizou o pasado 17 de decembro, despois dun longo proceso de traballo no que participaron once organizacións do sector forestal ademais de representantes de distintas consellerías da Xunta de Galicia, as universidades galegas e centros de investigación forestal, proceso no que a AFG tivo unha participación moi activa.
As directrices foron elaboradas a partir de enquisas temáticas que todas as organizacións e institucións participantes foron respondendo e analizando ao longo de nove sesións plenarias de traballo. Este documento de consenso constitúe a base sobre a que se redactará o novo Plan Forestal de Galicia.
As organizacións participantes tamén aprobaron un documento no que se inclúe unha serie de recomendacións á Xunta de Galicia para conseguir que o Plan Forestal estea elaborado a finais do 2016.
Nos textos que se presentan a continuación, recóllense algunhas das directrices máis relevantes para os propietarios forestais.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es