Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado


Na primavera do 2015 comezou un proceso participativo de revisión do Plan Forestal de Galicia (PFG), documento que establecerá o modelo de monte a alcanzar nos próximos vinte anos. No mes de decembro de 2015, a primeira parte deste proceso foi concluída coa elaboración das Directrices básicas do PFG. O sector pretende que o texto do Plan Forestal poida ser presentado a finais do 2016.
Dentro deste marco, a Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (Devesa) e as principais asociacións do ámbito forestal organizaron una xornada técnica para analizar a situación actual do mercado da madeira e debater sobre o futuro da produción de madeira no monte galego.
A xornada O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado celebrouse en Santiago de Compostela o 27 de novembro de 2015. Contou co apoio de vinte e dúas das principais organizacións forestais galegas e nela participaron 151 persoas entre silvicultores, xestores de montes veciñais, operadores de madeira, investigadores, industriais da madeira e técnicos forestais.
Por encargo da Plataforma Devesa, o equipo da Asociación Forestal de Galicia responsabilizouse da organización e da secretaría técnica da Xornada na que participaron como relatores un grupo de vinte expertos.
A continuación recóllense as principais conclusións e recomendacións emanadas do debate.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es