Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

Vender madeiraXosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Producir madeira supón moitos anos de coidados e gastos. Resulta polo tanto imprescindible que o propietario coñeza a cantidade, a calidade e o valor da madeira que vai vender e decidir sobre o método de venda.

A comercialización pode realizarse a resultas (por tonelada ou metro cúbico) ou a risco e ventura. De decantarse pola venda a resultas non é estritamente necesario coñecer a priori a madeira existente, iso si, hai que ter un control dos camións que saen do monte. Pola contra, a venda a risco e ventura, que ven sendo o sistema máis habitual, requiriría coñecer detalladamente e previamente o produto que se vai comercializar e unha estimación fiable da madeira.

Procedementos de estimación de madeira. Antes de vender un lote de madeira é necesario saber o que se ten para poder negociar adecuadamente baseándose en datos reais. Para realizar este labor é necesario contar cunha estimación do volume da madeira en pé, que se podería realizar coas seguintes metodoloxías:

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es