Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

Novidades bibliográficas


Guía de cultivo do castiñeiro para a produción de castaña

Edita: Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural e do Mar
Ano: 2014

Esta recente publicación do Centro de Investigación Forestal de Lourizán está dirixida principalmente a silvicultores que se dedican á produción de castaña e a viveiristas de Galicia. O manual ten como obxectivo orientar a estes colectivos na elección de variedades de castaña, na instalación e coidado dos soutos, nas técnicas de enxertado e na identificación de pragas e enfermidades que afectan o castiñeiro.

Así mesmo, nesta guía faise un percorrido pola historia da cultura do castiñeiro en Galicia desde os seus inicios no século XII.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es