Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

A sociedade catalá acepta unha regulación para a recollida de cogomelos e un pago finalista para a xestión do monteElena Górriz1,2, Juan Martínez de Aragón1, José Antonio Bonet1,3 e Anton Vallvey4
1 Centro Tecnolóxico Forestal de Cataluña
2 EFIMED
3 Universidade de Lleida
4 Paraxe Natural d

Unha enquisa do Centro de Estudios de Opinión da Generalitat de Cataluña revela que o 67% dos cataláns valora de forma positiva que a Generalitat regule a recollida de cogomelos e o 77% está a favor de pagar por recollelos se o importe se reinvestise no monte. A recollida de cogomelos percíbese como unha das actividades máis populares vencelladas ao sector forestal.

A enquisa, realizada en maio de 2014, tiña un dobre obxectivo; por un lado esbozar o perfil do buscador de cogomelos en Cataluña, e por outro, recoller a opinión dos cidadáns sobre posibles instrumentos de regulación da recollida de cogomelos.

Esta enquisa telefónica realizouse a unha mostra de 1.600 persoas maiores de 18 anos residentes en Cataluña cunha representatividade estatística elevada e unha marxe de erro global do 3%, estratificando a mostra segundo a idade, o sexo, a provincia e os municipios segundo o número de habitantes.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es