Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 56

Cambio na presidencia da USSE


Inazio Martínez de Arano, (licenciado en Bioloxía e master en Silvicultura) foi nomeado Xefe da Oficina Rexional para o Mediterráneo – EFIMED. Anteriormente desempeñou o cargo de presidente executivo da Unión de Silvicultores do Sur de Europa (USSE), onde participou na análise da evolución das políticas relacionadas cos bosques a escala europea e mundial, así como a avaliación dos efectos potenciais de políticas e regulacións no Mediterráneo e os bosque do Atlántico Sur e a Silvicultura.

Tamén traballou como coordinador de investigación forestal e como investigador no Instituto Vasco de Investigación Agrícola (NEIKER), tamén foi profesor na Universidade chilena de Concepción e, sendo presidente do Instituto do Bosque Cultivado (IEFC), participou na creación da Oficina Rexional Europea do Atlántico o Instituto Forestal Europeo (EFIATLANTIC).

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es