Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 54

25º Aniversario da AFGFrancisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes, director da AFG

O 22 de febreiro de 1986 celebrábase en Santiago de Compostela, na Facultade de Ciencias Económicas da USC, a sesión constitutiva da Asociación Forestal de Galicia. En maio do mesmo ano a AFG dispoñía de estatutos e comezaba a funcionar como a primeira entidade corporativa de propietarios forestais.

Os socios fundadores, vinte propietarios forestais de distintos puntos de Galicia, asinaron unha acta fundacional na que facían constar o seu compromiso de liderar un movemento dirixido a promover a silvicultura, a darlle valor ao monte e a dignificar o oficio de silvicultor. O éxito da iniciativa foi inmediato: en menos de dous anos máis de trescentos silvicultores e un importante número de comunidades de montes veciñais integráranse na asociación.

A partir dos principios estatutarios formulados en 1986, imos tratar de atisbar os resultados despois de vintecinco anos de actividade.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es