Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

Programa de formación 2009


A Asociación Forestal de Galicia organizou durante a primavera e o outono de 2009 un programa formativo dirixido fundamentalmente a silvicultores e comuneiros de comunidades de montes veciñais en man común.

Este ano programáronse catro cursos de cinco horas de duración e nove de oito horas e media que se realizaron en trece localidades galegas: Cerdido, Cesuras, Carballo, Boqueixón e Arzúa na Coruña, O Valadouro, A Fonsagrada, A Pastoriza, Baralla, Bóveda e Samos en Lugo, e Barro e Ponteareas en Pontevedra.

Os temas abordados foron a sanidade forestal, a silvicultura de frondosas, os outros aproveitamentos do monte distintos da madeira e a normativa sectorial e a fiscalidade na xestión do monte.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es