Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 51

Guía da madeira estrutural


A Consellería de Vivenda e Solo publicou recentemente esta guía para dar a coñecer á sociedade o emprego da madeira no sector da construción. Esta publicación forma parte dunha das principais liñas de traballo da Consellería de Vivenda e Solo que é elevar os estándares de calidade arquitectónica e construtiva da edificación e o uso de materiais como a madeira é especialmente indicado para este fin.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es