Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 50

Plan sectorial contable do sector forestal.
Unha necesidade urxente para o futuro do sectorDaniel Rodríguez Cebreiro
Responsable económico AFG

A valoración da incidencia fiscal na xestión da actividade forestal é relativamente recente. O feito de ser unha actividade do sector primario, pero que reporta ingresos para o silvicultor de carácter accesorio (de xeito habitual a súa renda principal é outra), fixo que a incidencia fiscal fose un criterio que non se valorara á hora de estudar a rendibilidade da actividade. En épocas pasadas, ademais, as marxes de beneficio eran aceptables polo que a incidencia fiscal significaba una redución do beneficio pero nunca, ou case nunca, deixaba de facer atractivo o investimento. Na actualidade, cunha economía globalizada e coa posibilidade de importar madeira doutros países, a influencia da imposición sobre as rendas económicas derivadas da explotación forestal fai que, unha actividade con marxe de beneficio, poida pasar a ter perdas, desaconsellando o investimento.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es