Asociación Forestal de Galicia          

 

Actividades

 

Ao longo do ano, a AFG organiza numerosas actividades relacionadas coa silvicultura e a xestión de montes; entre elas destacan a realización de viaxes técnicas, a asistencia a feiras forestais, a organización de congresos, simposios e seminarios de carácter forestal. No ámbito da formación, a AFG imparte cursos aos seus socios sobre os principais aspectos da silvicultura e da xestión de montes.

Por outra parte, todos os socios da AFG benefícianse tamén de:

  • A revista O Monte de periodicidade trimestral e gratuíta para os socios, cunha tirada de 2.500 exemplares. Con información actualizada sobre prezos da madeira, axudas e subvencións, técnicas silvícolas, sanidade forestal, normativas...
  • A publicación de libros e manuais sobre silvicultura, fiscalidade forestal e xestión de montes.
  • Biblioteca técnica cun amplo fondo bibliográfico que inclúe os principais libros e revistas do eido forestal.
  • Descontos en viveiros forestais para compra de planta.Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es