Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


PROXECTOS
A AFG investiga como mellorar as técnicas de medición de madeira
Outros proxectos europeos nos que participa a AFG
Proyecto Biorreg-Floresta
Aprovechamiento de biomasa forestal en Inglaterra
Primeiro Seminario Internacional do proxecto ENERSILVA
Reunión del comité técnico y seminario de trabajo del proyecto BIORREG-FLORESTA en Galicia
O proxecto FORSEE en Galicia
PROYECTO FORSEE: Evaluación de indicadores de gestión forestal sostenible para determinar la productividad forestal
A CMVMC de Xinzo instalará a primeira planta de produción de calor alimentada con biomasa forestal primaria
O aproveitamento das leñas das frondosas para producción de calor
La AFG organiza el 3º Seminario internacional Enersilva
Vigo, 8 de junio de 2007
Aproveitamento enerxético da biomasa forestal en Galicia
Presentación dos resultados do proxecto FORSEE en Galicia
Conclusións do 2º Seminario internacional Enersilva
Redes de calor e biomasa forestal
Custos e prezos da biomasa forestal primaria (BFP) para enerxía
Rematou o proxecto MADER
O proxecto Silvaplus en marcha
O proxecto Silvaplus

SANIDADE FORESTAL
Procesionaria do piñeiro
A incidencia de Heterobasidion annosum en poboamentos de Pinus pinaster no noroeste da Península Ibérica
Danos en plantacións de Eucalyptus nitens
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es